• 5
О biznesie
Oferta Firmy Jak rozpocząć biznes

Kontrakt elektroniczny

Kontrakt może wypełnić każda osoba po skończeniu 18 lat chcąca zostać dystrybutorem firmy Vision. Przed wypełnieniem kontraktu elektronicznego należy obowiązkowo zapoznać się z:

New! Od 1 listopada 2010 roku wchodzą w życie dodatkowe postulaty Umowy Dystrybutora VISION

Uwaga! Wszystkie pola powinny być wypełnione tylko literami angielskiego alfabetu.