• 12
О produktach
Katalog Produkty w porządku alfabetycznym Zalety produktów Katalogi produktów online Produkty wg przeznaczenia
Strona główna О produktach Zalety produktów Produkcja preparatów Vision

Produkcja preparatów Vision

Produkcja preparatów Vision

Firma Vision wnikliwie kontroluje proces produkcji wszystkich swoich produktów – od opracowania receptur i znalezienia odpowiednich składników aż po proces produkcji, pakowania, przechowywania i dystrybucji gotowych produktów.

Wszystkie preparaty Vision są produkowane we własnych zakładach, które spełniają cały szereg surowych wymogów. Wymogi dotyczą, w szczególności, lokalizacji przedsiębiorstwa w ekologicznie czystym regionie, dostępności wysoko wyspecjalizowanych zasobów kadrowych czy posiadania stosownych certyfikatów przez dane przedsiębiorstwo, zgodnie z całą listą wytycznych. Podstawowym wymogiem stosowanym wobec procesu produkcyjnego jest posiadanie certyfikatu GMP ( z ang. Good Manufacturing Practice - dobra praktyka produkcyjna).

Certyfikat GMP - to zbiór standardów i zasad produkcji preparatów farmaceutycznych i niektórych rodzajów produktów spożywczych. Normy GMP pozwalają zapewnić ścisłe przestrzeganie określonych standardów jakości.

Certyfikat GMP oznacza, że produkty są wytwarzane ze ścisłym przestrzeganiem zgodności co do wymaganych składników produktu w warunkach, które zapobiegają przedostawaniu się zewnętrznych substancji. Również opakowanie gwarantuje zachowanie wszystkich właściwości produktu w przeciągu trwania daty ważności preparatu. Standardy uwzględniają najdrobniejsze szczegóły od materiału, urządzeń, specjalnej odzieży, stosowanych w przemyśle farmaceutycznym aż po poziom wilgotności w zakładzie.

Z tego powodu GMP to gwarancja wysokiej jakości i bezpieczeństwa produkcji. Wszystkie przedsiębiorstwa bez wyjątku, w których odbywa się produkcja produktów Vision posiadają certyfikaty GMP. Oprócz tego, te przedsiębiorstwa mają również wiele innych certyfikatów, które dodatkowo potwierdzają wysoką jakość produkcji.


Laboratorium DEM4

Ekologicznie i wysoce efektywnie
Nieodłączną częścią ideologii Zdrowia, stanowiącej podstawę biznesu Vision, jest koncepcja odpowiedzialności społecznej i ekologicznej. Firma jest przekonana o tym, że postęp, który został osiągnięty kosztem ekologii, zasobów naturalnych czy zdrowia człowieka, tak naprawdę jest regresem. Żaden biznes, zdaniem Vision, nie może być uważany za etyczny, a tym bardziej społecznie odpowiedzialny, jeśli wyrządza szkodę przyrodzie lub człowiekowi.

Wyrazem przyjęciem przez firmę Vision koncepcji odpowiedzialności społecznej i ekologicznej było utworzenie w 2009 roku wirtualnego laboratorium DEM4. Określenie „wirtualne” w tym przypadku oznacza brak szkód materialnych dla ludzi i środowiska.

Innowacyjne technologie w dziedzinie ochrony zdrowia
Laboratorium DEM4 zajmuje się badaniem, opracowaniem i wytwarzaniem produktów wspomagających prowadzenie zdrowego trybu życia.

Głównym celem działalności laboratorium jest zapewnienie wysokiej jakości życia. Osiągnięcie tego celu przez laboratorium DEM4 jest możliwe dzięki innowacyjnemu podejściu, wąskiej specjalizacji i najwyższej jakości produktów wytwarzanych przy udziale wykwalifikowanych specjalistów.

Laboratorium DEM4 osiąga zamierzone cele również dzięki podtrzymywaniu ścisłych i długoterminowych relacji biznesowych oraz zawieraniu umów partnerskich w zakresie opracowywania receptury produktów, dostaw i wsparcia marketingowego.

Przy tworzeniu laboratorium DEM4 nie został zniszczony ani milimetr zieleni. Prowadzenie działalności przez laboratorium nie wymaga nawet jednego wata energii i nie wytwarza ani jednego miligrama śmieci. Natomiast wkład laboratorium DEM4 w dzieło budowy zdrowego społeczeństwa i zarządzania jakością życia jest realny i bardzo istotny.

W naszym przypadku określenie „laboratorium” ma dosłowne znaczenie: łacińskie słowo „laboro” oznacza bowiem „pracuję”. Przedsięwzięcie to nie jest obciążone żadnymi zbędnymi funkcjami czy biurokracją, tylko wykonuje ściśle określone zadania, wykazując się przy tym niebywale wysokim współczynnikiem sprawności.

Wyjątkowo efektywna organizacja pracy i współdziałania pomiędzy departamentami sprawia, że laboratorium DEM4 jest niezwykle sprawne w procesie decyzyjnym, konsekwentne we wdrażaniu rozwiązań, etyczne w swoich działaniach, a zarazem wysoko dochodowe.

Największym bogactwem laboratorium są pracujący w nim eksperci: naukowcy, specjaliści w zakresie produkcji, menadżerowie i marketingowcy. Każdy z nich jako pracownik instytucji naukowych i zakładów produkcyjnych w Ameryce, Europie czy Azji posiada status rezydenta w laboratorium DEM4.

Na czele laboratorium DEM4 stoi Prezes Firmy Vision Dmitrij Buriak. Niezbędnym warunkiem przyjęcia do grona rezydentów laboratorium jest wykazanie własnych osiągnięć naukowych w zakresie poprawy jakości życia i budowy zdrowego społeczeństwa. Obowiązkowym kryterium jest również pełna akceptacja przez rezydenta filozofii Wyboru Doskonałego Zdrowia.

DEM4 oznacza Direct Effect Management (skuteczne bezpośrednie zarządzanie wielokierunkowe). W odniesieniu do wytwarzania produktów to określenie oznacza pełną kontrolę i monitoring procesu produkcyjnego, od opracowania formuły produktów po schemat ich dystrybucji.

 • Szczegółowe informacjeОткрыть или Закрыть

  Jak powstają nasze produkty?

  Baza naukowa

  • opracowując formuły produktów, dokładnie i starannie badamy właściwości każdego składnika;
  • współpracujemy z uniwersytetami i międzynarodowymi instytucjami naukowymi Europy, Ameryki i Azji;
  • wśród naszych pracowników są eksperci o najróżniejszych specjalizacjach, pracujący w różnych dziedzinach nauki – w zależności od obszaru zastosowania produktu;
  • formuły produktów najwyższej jakości są opracowywane zgodnie z europejskimi normami i potwierdzoną naukową praktyką kliniczną;
  • jakościowa różnica w porównaniu z analogicznymi produktami na rynku;
  • nasze grono ekspertów przygotowuje kompleksowe zestawienia składników, łącznie z informacjami o zastosowanych technologiach produkcyjnych, sposobach oczyszczania materiału surowcowego i dokonywaniu analizy chemicznej.

  Baza badawcza

  • poświęcamy wiele uwagi rozwojowi naszej bazy badawczej i technologicznej, skupiając się na doskonaleniu głównych metod badawczych i technologii, jak również poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie zwiększenia przyswajalności produktów oraz ich biodostępności;
  • testowanie surowców i produktów odbywa się nie tylko w laboratorium, ale też w różnych ośrodkach badawczych, uniwersytetach oraz innych instytucjach naukowo-badawczych;
  • wysokiej jakości surowiec pochodzi z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemiec, Włoch oraz innych krajów;
  • badania kliniczne są przeprowadzane w laboratoriach chemiczno-analitycznych i mikrobiologicznych, a ich celem jest zapewnienie maksymalnej skuteczności końcowego produktu i weryfikacja tego, czy jego składniki wzmacniają się nawzajem, i czy osłonka kapsułki całkowicie rozpuszcza się w organizmie człowieka; 
  • ponadto, nasze badania potwierdzają, że jakość produktów jest najwyższa z możliwych.

  Baza produkcyjna

  • zapewniamy kompleksową realizację procesu produkcji i dostawy; nasze zobowiązanie wobec partnerów – to spełnianie wszelkich wymogów w zakresie niezawodności, rentowności i wysokiej jakości produkcji biofarmaceutycznej;
  • wszystkie nasze produkty posiadają międzynarodowy certyfikat GMP Good Manufacturing Practice);
  • w zakładach produkcyjnych stosujemy system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP;
  • laboratorium DEM4 spełnia wszelkie wymogi krajowego ustawodawstwa oraz surowe normy stosowane w Unii Europejskiej;
  • laboratorium DEM4 jest poddawane audytowi wewnętrznemu i zewnętrznemu;
  • pomieszczenia produkcyjne laboratorium są wyposażone zgodnie z najbardziej rygorystycznymi wymogami kontroli jakości;
  • zastosowanie atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie umożliwia wykrycie najdrobniejszych cząstek metali ciężkich;
  • wzmocniona kontrola jakości dzięki podwójnemu badaniu surowca i szczegółowej analizie produktu końcowego;
  • przygotowanie pakietu niezbędnych dokumentów na potrzeby rejestracji każdego produktu.

  Laboratorium DEM4 składa się z sześciu wydziałów i departamentów:

  • Biuro ds. monitoringu najnowszych osiągnięć naukowych;
  • Centrum współpracy z naukowcami-rezydentami i konsolidacji badań;
  • Wydział ds. licencjonowania, rejestracji i przestrzegania praw autorskich;
  • Biuro ds. wdrożenia operacyjnego i mediów przemysłowych; 
  • Departament kontroli jakości i zgodności;
  • Agencja marketingowa.

  Główne zadanie laboratorium DEM4 jest ściśle określone: maksymalnie szybko i dokładnie zidentyfikować potrzeby życiowe współczesnego człowieka i zaoferować optymalne, zgodne z odpowiedzialnością społeczną i ekologiczną, sposoby ich zaspokojenia.

  Zadanie to jest realizowane dzięki skutecznej konsolidacji pracy wysokiej klasy ekspertów, profesjonalnego grona pracowników i zakładów produkcyjnych, spełniających restrykcyjne normy Vision oraz działających zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej i ekologicznej.

  Laboratorium DEM4 – to również nowoczesny model ekonomiczny, który umożliwia wysoce efektywne inwestowanie środków finansowych w produkcję i badania naukowe.

  Nasze wartości
  Kreatywne podejście i efektywność. Nasi eksperci są silnie zmotywowani do poszukiwania innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Wytwarzane przez nas produkty są w pierwszej kolejności zorientowane na konsumenta. Laboratorium DEM4 dąży do osiągnięcia optymalnych wyników przy zachowaniu najwyższej efektywności procesu produkcyjnego oraz rozsądnego zarządzania czasem.

  Produktywność i elastyczność. Zawsze jesteśmy o krok do przodu dzięki posiadanej przez nas wiedzy i umiejętnościom, jak również produktywności i oryginalności naszych formuł. Laboratorium DEM4 dąży do doskonałości w każdym aspekcie działalności: od wielkości sprzedaży po badanie potrzeb rynku. Szybkie tempo pracy osiągamy dzięki przyspieszeniu procesu opracowywania formuł produktów, sprawnemu przygotowaniu dokumentów do rejestracji i doskonale zorganizowanej produkcji.

  Partnerstwo i zaufanie. Laboratorium DEM4 przykłada dużą wagę do rozwoju opartych na zaufaniu relacji partnerskich nie tylko z partnerami biznesowymi czy dostawcami, ale również wszystkimi podmiotami, z którymi współpracujemy, ponieważ takie stosunki są w biznesie podstawą i gwarancją sukcesu oraz spełnienia naszej głównej misji.

  Nasi partnerzy
  Litewski Uniwersytet Nauk Medycznych (Lithuanian University of Health Sciences), Centrum Naukowe „Saulėtekio slėnis” (Sunrise Valley), Państwowy Urząd Kontroli Leków, Litwa (States Medicines Control Agency of Lithuania), Państwowy Urząd Żywności i Weterynarii, Litwa (State Food and Veterinary Service of Lithuania), Państwowy Urząd Ochrony Zdrowia przy Ministerstwie Ochrony Zdrowia Litwy (State Public Health Service under the Ministry of Health of Lithuania), Firma BioCare w Kopenhadze, Firma Aconitum JSC, Kowieński Uniwersytet Technologiczny, Litwa (Kaunas University of Technology), Litewskie Centrum Badawcze Rolnictwa i Leśnictwa (Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry), Firma Martin Bauer Group, DOMACO Dr. med. Aufdermaur AG (producent preparatów farmaceutycznych), Firma Eurofins Scientific.


Zakłady Nutripharma

Jest to nowoczesne przedsiębiorstwo znajdujące się w jednym z najczystszych ekologicznie regionów świata – w Irlandii. Zostało utworzone wspólnie przez firmę Vision i największy europejski koncern farmaceutyczny „Arkopharma” 14 lat temu. W procesie produkcji biologicznie aktywnych dodatków do żywności w zakładach „Nutripharma” wykorzystuje się unikalną technologię kriorozdrabniania. Jest to rozdrobnienie surowca roślinnego w atmosferze neutralnego azotu w temperaturze -196˚С, co pozwala zachować życiodajną siłę składników roślinnych. Proces produkcyjny w zakładzie i jego produkt końcowy (od materiału, z którego wykonana jest podłoga w zakładzie, liczby mikroorganizmów przypadających na metr sześcienny powietrza aż po ubrania personelu i oznaczenia umieszczane na opakowaniach produktów) – jest nieskazitelny i w pełni odpowiada standardom GMP.


Zakłady Švenčionių Vaistažolės

Herbaty ziołowe oraz niektóre inne produkty firmy są produkowane przez litewską firmę Švenčionių Vaistažolės, która została założona w XIX wieku. Zakład specjalizuje się w produkcji herbat ziołowych – produkowane są już od 125 lat. Kompleks zakładu był w pełni zmodernizowany a naukowo-badawcze laboratorium pozwala na opracowywanie unikalnych receptur produktów. 

Przedsiębiorstwo znajduje się w odległości 80 km od Wilna w miejscowości Švenčionys wśród malowniczego i ekologicznie czystego Auksztockiego Parku Narodowego, który jest nazywany „litewską Szwajcarią”. Produkty firmy „Švenčionių Vaistažolės” zdobyły prestiżową nagrodę jakości European Golden Prize for Quality, ekologiczny certyfikat РЕ Ekoagros, jak również certyfikaty HACCP i GMP potwierdzające bezpieczeństwo oraz wysoką jakość produkcji spożywczej.


Badania kliniczne

Produkty Vision, zanim trafią do konsumenta, przechodzą wszystkie obowiązkowe etapy rejestracji urzędowej. Ponadto, Firma z własnej inicjatywy podejmuje działania w kierunku potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności swoich produktów. W tym celu prowadzone są badania kliniczne w odpowiednich instytutach naukowych, laboratoriach i klinikach. Większość biologicznie aktywnych dodatków do żywności Vision została poddana badaniom klinicznym w Naukowo-Badawczym Instytucie Żywienia Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych, Naukowym Ośrodku Onkologicznym Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych im. N. N. Błochina oraz Moskiewskim Okręgowym Naukowo-Badawczym Instytucie Położnictwa i Ginekologii im. P. F. Lesgafta. Analogiczne badania są również prowadzone we współpracy z Państwową Agencją Kontroli Zdrowia przy litewskim Ministerstwie Ochrony Zdrowia oraz litewskiego Uniwersytetu Nauk Medycznych.

W 2012 roku, Firma przeszła dobrowolny proces dodatkowej certyfikacji, po którym to produkty Vision otrzymały certyfikat "Marka roku".